Privacybeleid

Privacybeleid
Gegevensbescherming organisatie Mozaïek met Klaske

Het gaat om de volgende gegevens:

*naam
*adres
*woonplaats
*bankrekeningnummer
*e-mailadres
*gezonden e-mails geopend/aangeklikt/niet geopend
*datum aanvang, verlenging en einde toezending nieuwsbrief per email
*deelname of inschrijving voor activiteiten van organisatie
*indien er betaald moet worden: al dan niet betaald en welk bedrag
*fotomateriaal werkstukken

Doel van de gegevens:

*in rekening brengen van deelnemersbijdrage
*sturen van e-mailberichten of nieuwsbrieven via email
*sturen van e-mailberichten of nieuwsbrieven via email aan niet-deelnemers, die daarom via een aanmelding om hebben gevraagd
*bepalen van de effectiviteit van het bereiken van de deelnemers of aangemelde het lokaliseren van foute of vervallen e-mailadressen
*controle bij deelname aan bijeenkomsten of activiteiten
*vastleggen van werkstukken en voorbeelden deelnemers

Verstrekken aan deelnemers of derden

De gegevens worden niet aan andere deelnemers verstrekt en ook op de website geplaatst,, tenzij het gaat om wettelijke verplichtingen en in dit geval alleen op een schriftelijk aanvraag en met gerechtvaardigde reden. De fotogegevens worden aan andere deelnemers verstrekt en ook op de website geplaatst. Het is zonder toestemming van de deelnemers niet toegestaan, foto’s te maken van andere werkstukken van deelnemers en/of te gebruiken voor wel of niet commerciële doeleinden

Herkomst van de gegevensbescherming

De gegevens zijn verstrekt door deelnemers zelf, via aanmelding, melding van wijziging door leden zelf.Hetzelfde geldt voor aangemelden voor verzending e-mails en nieuwsbrief via email.

Bewaren van gegevensbescherming

Persoonsgegevens van deelnemers worden bewaard gedurende de periode van deelname, en als archief bewaard gedurende een wettelijke periode van 7 jaar na het jaar waarin men deelnemer was, is beëindigd. Dit vanwege de verantwoording die moet kunnen worden gedaan aan de belastingdienst.
Persoonsgegevens van aangemelde ontvangers van emails en nieuwsbrieven per email worden bewaard zolang de aangemelde deze ontvangt. Indien deze verzending op het verzoek van aangemelde of door organisatie zelf wordt beëindigd, worden de gegevens na afloop van 1 jaar na het jaar waarin de verzending is beëindigd verwijderd.
Fotomateriaal van werkstukken worden bewaard.
Fotomateriaal van werkstukken zijn mijn eigendom

Privacyverklaring

Op elke uiting wordt een aanduiding gegeven dat een privacyverklaring in te zien is op de website van de organisatie, hoe die te bereiken is en welke gegevensverwerking plaatsvindt.